درباره حسابا


مدیرعامل

محمد رضا شهنانی

تجربه گرانبهای 15 سال حضور در بازار کسب و کار و امور مالی ایران، مشاور و مدیر مالی دهها استارت آپ نظیر بامیلو ، تپسی و...>

کارشناس ارشد حسابداری